25-07-2023 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, αύριο, Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 και την Τρίτη, 1η Αυγούστου.