23-08-2023 Προσωρινοί Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών με απόσπαση για την πλήρωση λειτουργικών κενών σε Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. της ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ για το σχολ. έτος 2023-2024

Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας_1ου & 2ου ΠΕΙ. Σ. Ιωαννίνων

Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Προτύπου Γυμναίου και ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της αίτησης την Πέμπτη , 24 Αυγούστου 2023 έως και τις 23:59