21-09-2023 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίου/-ας Διευθυντή/-τριας του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Διεύθυνσης ΠΕ Ιωαννίνων, κατόπιν επαναπροκήρυξης