26-09-2023 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίου/-ας Διευθυντή/-ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, κατόπιν επαναπροκήρυξης