30-10-2023 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίου/-ας Διευθυντή/-ντριας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, κατόπιν επαναπροκήρυξης