ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου

Ανασυγκροτο'υμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

Ορίζουμε:

 1. Τακτικό μέλος την κ. Χριστοφορίδου Καλυψώ του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτριά του την κ. Ατματζίδου Άννα του Θεοχάρη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας.
 2. Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος τον κ. Κοτσίνα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρωτή του τον κ. Γεωργογιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.02, Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Άρτας.
 3.  Πρόεδρο του συμβουλίου τον κ. Σαράφογλου  Γεώργιο του Χρυσοστόμου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Γκόρο Λεωνίδα του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. Άρτας.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Χαρίση Ιωάννα του Στεφάνου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, με προσωρινή τοποθέτηση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Μαγαζιώτου Φωτεινή του Χρήστου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων
 5.  Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Τζούμα Περσεφόνη του Γεωργίου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπεύτρια, του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Θεοδωρίδη Χριστίνη του Ιωάννη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ε.Β.Π., στις συνεδριάσεις θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013, η κ. Κωσταδήμα Αθανασία του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με οργανική στο Ειδικό Δ.Σ. ΣΑΠ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Μπίρμπου Ελένη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με οργανική στο 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ιωαννίνων.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κοντοδήμου Αγγελική του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Κολεγιώργου Ελένη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των τακτικών και αιρετών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

 • ΜΑΡΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊστάμενη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου
 • ΨΗΜΜΕΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
 • ΚΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΓΚΑΤΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
 • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, αιρετή εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
 • ΣΚΕΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΚΥΡΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΟΛΕΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, Προϊσταμένη του τμήματος Α' Διοικητικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηπείρου

Τη ανασυγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Καμπουράκη Κωνσταντίνο του Μάρκου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Γεωργογιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
 2. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Δήμο Ανδρέα του Λάμπρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, με αναπληρώτριά του την κ. Ρούμκου Ελένη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Γιαννώρου Φεβρωνία του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05, Διευθύντρια του Γ/σίου Δολιανών, με αναπληρωτή της τον κ Κοτσίνα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Θεσπρωτίας.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπόζιο Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83, του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λαζοκίτσιο Παναγιώτη του Παύλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01  του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσάπες Πέτρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ78, του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά του την κ. Δέτσικα Μαρία του Μενελάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, του ΠΥΣΔΕ Άρτας.

    Στις περιπτώσεις που στο ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

            Α) Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στην «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων, (τηλ. γραφ. 210-5238148, κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια» Ν. Ιωαννίνων (κιν. 6944643834).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» Ν. Ιωαννίνων, (κιν. 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέκο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» (κιν. 6944647029).

            Β) Για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο Σ.Ι.Σ.,  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΙΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ. 2107651522).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ», Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα (τηλ. 2651085175, fax:26510-85174), με αναπληρωτή του τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665).

           

Ως Γραμματέα του συμβουλίου προτείνουμε την κ. Γιάννενα Θηρεσία του Δημητρίου-Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 09 του ΓΕ.Λ Ελεούσας Ιωαννίνων, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε. Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου

Την ανασυγκρότηση του Ανωτέρου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου, ως εξής:

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Καμπουράκη Κωνσταντίνο του Μάρκου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Γκόρο Λεωνίδα του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε Άρτας.
 2. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Σακελλαροπούλου Ευδοξία του Καλλίμαχου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Σιούλα Γεώργιο του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ70, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
 3. Τακτικό Μέλος του Συμβουλίου  την κ. Μπέση Μαρίνα του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ 60, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας με αναπληρωτή της τον κ. Σαράφογλου Γεώργιο του Χρυσοστόμου, εκπ/κό κλ. ΠΕ70, Διευθυντή  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καυκιά Βύρωνα του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, του Δ. Σ. Παναγιάς Διασέλλου Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλπάνη Στέργιο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 1ου Δ.Σ. Ηγουμενίτσας.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπουκομάνη Δημήτριο του Χρήστου εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 του 26ου Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργο Χρήστο του Φωτίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 1ου Ειδικού  Δ. Σ. Άρτας.

            Στις περιπτώσεις που στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

α) Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στην «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων, (τηλ. γραφ. 210-5238148, κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια» Ν. Ιωαννίνων (κιν. 6944643834).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» Ν. Ιωαννίνων, (κιν. 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέκο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» (κιν. 6944647029).

β) Για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Διονύσου 4 Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο Σ.Ι.Σ.,  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΙΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ. 2107651522).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ», Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα (τηλ. 2651085175, fax:26510-85174), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Διονύσου 4 Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665).

Ως Γραμματέα του συμβουλίου προτείνουμε την κ. Γιάννενα Θηρεσία του Δημητρίου-Αλεξάνδρου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 09 του ΓΕ.Λ Ελεούσας Ιωαννίνων, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε. Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.