24-9-2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ

 (ΠΡΑΞΗ 14/24-9-2018  ΠΥΣΕΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

 

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΚΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΣΜΕΑΕ /ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΝΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑΣ

ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Δ.Σ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΣΜΕΑΕ/ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Β1. ΣΜΕΑΕ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΜΕΑΕ

ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ23

1ο ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΡΤΑΣ (15 ΩΡΕΣ) και ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑΣ (10 ΩΡΕΣ)

Β2. ΚΕΔΔΥ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΕΔΔΥ

ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΠΕ23

ΚΕΔΔΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΕΔΔΥ

ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΕ30

ΚΕΔΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Β3. ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ

ΤΣΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ23

1ο  ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΡΤΑΣ (Κέντρο υποστήριξης του ΣΔΕΥ)