05-10-2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΣΕ ΕΠΑΛ

(ΠΡΑΞΗ 16/5-10-2018 ΠΥΣΕΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

          Τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό MIS 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2010», σύμφωνα με τη με αρ. Φ25α/154218/Δ4/18-9-2018 ΥΑ(ΦΕΚ 4180/Β΄), για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23

ΕΠΑ.Λ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΑ.Λ.  ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

1

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ

( 15  ώρες)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ( 10   ώρες)

ΔΑΦΑ ΜΑΡΙΑ

1

1Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (14ώρες)

  • 1Ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ( 6   ώρες)

 

  • 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ( 5  ώρες)

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

1

6Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 12  ώρες)

1Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 8  ώρες)

1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  (5    ώρες)

ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

1

2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 20   ώρες)

ΕΠΑΛ ΒΡΟΣΙΝΑΣ (  5   ώρες)

ΑΡΓΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

1

3Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ( 20  ώρες)

1Ο ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (  5   ώρες)

ΓΙΑΜΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

1

1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

( 10  ώρες)

ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ  ( 15  ώρες)

ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

1

1Ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

( 12 ώρες)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ( 13 ώρες)