06-09-2019 Πρόσληψη 106 προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01

    Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου  ανακοινώνεται η πρόσληψη 106  προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30)   και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01).

     Καλούνται οι υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές, οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση προτίμησης, κλάδου ΠΕ 21Θεραπευτών Λόγου, (θέσεις 1-5 στον κύριο πίνακα), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων (θέσεις 1-4 στον κύριο πίνακα και 1-26 στον επικουρικό πίνακα),  κλάδου ΠΕ25 (θέσεις 1-41 στον κύριο πίνακα), κλάδου ΠΕ28 (θέσεις 1-2 στον κύριο πίνακα), κλάδου ΠΕ29 (θέση 1 στον κύριο πίνακα και θέσεις 1-3 στον επικουρικό πίνακα), κλάδου ΠΕ30 (θέσεις 1-25 στον κύριο πίνακα), και ΔΕ01 ΕΒΠ (θέσεις 1-38 στον οριστικό πίνακα)  να  συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής πιστώσεων,  την οποία και  θα καταθέσουν από την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 με τους εξής τρόπους:

  1. Αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΠΔΕ Ηπείρου, Ανεξαρτησίας 146 – Ιωάννινα,
  2. Με fax στο 2651083974,
  3. Με e mail (υπογεγραμμένη και σαρωμένη) στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Ηπείρου οι τοποθετήσεις και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. οι υποψήφιοι αναπληρωτές που θα περιλαμβάνονται στον πίνακα τοποθετήσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ  καλούνται να προσέλθουν  στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

     Αν κάποιος υποψήφιος δεν αποδέχεται την πρόσληψη, παρακαλείται να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής της πρόσληψής του ως αναπληρωτής ΕΕΠ - ΕΒΠ κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

    Κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας οι υποψήφιοι προς πρόσληψη αναπληρωτές ΕΕΠ - ΕΒΠ θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (εις διπλούν):

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο οι έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα)

2) Ταυτότητα (φωτοτυπία)

3) Αποδεικτικό Α.Μ. ΙΚΑ (φωτοτυπία)

4) Αποδεικτικό ΑΦΜ (φωτοτυπία)

5) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (φωτοτυπία)

6) Βιβλιάριο Εθνικής Τραπέζης (1ος δικαιούχος) (φωτοτυπία)

7) Πτυχίο (φωτοτυπία)

8) Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό (φωτοτυπία. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση,

    ΔΟΑΤΑΠ)

9) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται)

10) Ταυτότητα μέλους /Βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου (αν απαιτείται)

11) Βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας (αν απαιτείται)

12) Πρόσφατες γνωματεύσεις Ψυχιάτρου και Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού, ότι μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του κλάδου τους.

13) Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη:

      α) Τα σχετικά ένσημα ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα που προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ο ενδιαφερόμενος ήταν ασφαλισμένος

      β) Υπεύθυνη δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης

       γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

       δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του αρθρ. 7 του Ν. 4354/2015.

   Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

                                                                                           Από την ΠΔΕ Ηπείρου