ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

18-10-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ

(ΠΡΑΞΗ 17/18-10-2017 ΠΥΣΕΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

 

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΕΒΠ ΔΕ1

ΕΙΔΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΒΠ ΔΕ1

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Α.Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΒΠ ΔΕ1

ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΒΠ ΔΕ1

ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ23

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (15 ώρες) και ΕΕΕΕΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (10 ώρες)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

ΠΕ25

4ο ΕΙΔΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ