09-05-2019 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) Πρόσκληση υποψηφίων για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

          Προσοχή: Η Υ.Α. πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ανακοινοποιήθηκε μόνο ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της κάτωθι φράσης στο μέρος πάνω από τις υπογραφές:  Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

          Με συμπλήρωση της κάτωθι φράσης στο μέρος πάνω από τις υπογραφές:  Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου   πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

    Καλούνται οι υποψήφιοι/ες Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019):

από 8 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη έως και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή

καθημερινά  από 8.00 έως και 14.00

στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η κατάθεση της παραπάνω αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

  • ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ Ο.Π.ΣΥ.Δ. ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΡΧΙΚΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.ΣΥ.Δ (https:opsyd.sch.gr/) (αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη).
  • ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ,ΑΠΟ 8-5-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 7-6-2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8:00 -14:00
  • ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ,ΑΠΟ 21-5-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5-6-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ,  ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00