06-06-2019 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.

Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet.