03-10-2022 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των Υποψηφίων Εποπτών-Μονίμων Εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο ΠΣ της Μαθητείας ανακοινώνεται σήμερα Δευτέρα 3.10.2022 ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των Υποψηφίων Εποπτών-Μονίμων Εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023 για την ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Πέμπτη 6.10.2022 και ώρα 11:00.

Όπου υπάρχει ισοψηφία μορίων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ανεβάσουν άμεσα στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας την Βεβαίωση Υπηρεσιακών Μεταβολών.