01-11-2022 Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2022-2023, της λειτουργίας τμημάτων«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.