ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

26-11-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

      Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για πλήρωση με επιλογή της θέσης του Συντονιστή της Π.Δ.Ε.  Ηπείρου για τη Μαθητεία και θέσεων Υπευθύνων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για τη Μαθητεία.

Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΑ

1

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

187520

ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

11:00 -11:20

2

ΚΟΝΤΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

191882

ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

11: 30 -11:50

3

ΚΑΨΑΣΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ

229635

ΠΕ 87.02  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

12:00-12:20

4

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

192305

ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

12:30-12:50

5

ΠΑΝΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

200654

ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

13:00-13:20

Οι συνεντεύξεις  θα διεξαχθούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8- 11-21 (ΑΔΑ : Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την είσοδό τους στην Υπηρεσία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους :

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.
  • Πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.
  • Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό covid 19 (PCR ή rapid test) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.21 (ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/5-11-21) Κ.Υ.Α.

19-06-2020 Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή διαδικασία Συγκριτικής Μάθησης (Benchlearning)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πεδίο «Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Ανακοινώσεις» την 10-06-2020 αναρτήθηκε Ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή διαδικασία Συγκριτικής Μάθησης (Benchlearning)».

Πρόκειται για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Benchlearning από τον Ιανουάριο 2020, κατόπιν της υποστήριξης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, κ. Βούτσινου, με σκοπό την ποιοτική προαγωγή της Μαθητείας. Η συμμετοχή της Χώρας μας κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και υπό τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας υπήρξε καθόλα επιτυχής, καθώς, με τη συνδρομή του ΕΣΟΜ (Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας) πρώτη προέβη στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.», το οποίο ήδη παρουσιάσθηκε σε webinar της Ε.Ε. στις 9-6-2020, ενώ το παράδειγμα της Ελλάδας θα παρουσιασθεί ως καλή πρακτική στα υπόλοιπα κράτη με τη συμβολή του Τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την αδιάλειπτη υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ.

Η πρόσβαση στην ανωτέρω ανακοίνωση παρέχεται μέσω του συνδέσμου:

https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis/45292-10-06-20-i-ellada-protostatei-stin-evropaiki-diadikasia-sygkritikis-mathisis-benchlearning