07-12-2020 Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αίτησης Δήλωσης μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα που έχουν τεθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.,  σχετικά με την μη ολοκλήρωση της παραλαβής (οριστικής καταχώρισης) στο ΠΣ  myschool των Αιτήσεων-Δηλώσεων που υπέβαλαν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 η ολοκλήρωση της παραλαβής των παραπάνω Α-Δ.