03-03-2021 Υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ /ΕΠΑΛ έτους 2021, εντός της προθεσμίας 8 έως και 19 Μαρτίου 2021

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν ήδη υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, ενώ σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 Υ.Α. (Β΄826)  στο διάστημα 8-19 Μαρτίου θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021.

Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο.

Το σχετικό ΦΕΚ

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_Αίτηση-Δήλωση_Απόφοιτοι_2021 

1_Εγκύκλιος

2_ΕΠΑΛ_-_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_αποφοίτων_2021

3_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Α-Δ_ΓΕΛ_2021_ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

4_ΟΔΗΓΙΕΣ_Α-Δ_ΓΕΛ_2021_ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

5_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1_Α-Δ_Αποφοίτου_Ημερ_ΕΠΑΛ_2021

6_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ_1_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_Ημερ_ΕΠΑΛ_2021

7_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_2_Α-Δ_Αποφοίτου_Εσπ_ΕΠΑΛ_2021

8_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ_2_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_Εσπερ_ΕΠΑΛ_2021

9_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_Α-Δ_ΓΕΛ_ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ_2021

10_Παράρτημα_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_ΤΜ_Απόφοιτοι_ΕΠΑΛ_2021

11_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_ΟΡΓΑΝΩΝ_Α-Δ_ΓΕΛ-ΕΠΑΛ_2021

12_ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_Α-Δ_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_2021

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_2021