Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εξ αποστάσεως σεμινάρια

 Αγαπητοί συνάδελφοι/σες,

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου, διοργανώνουν σεμινάριο που αναφέρεται  σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την προσαρμογή και τις σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αιτήματα γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Το σεμινάριο με τίτλο «Σκέψεις και προ(σ)κλήσεις. Σκεφτόμαστε για/με τα παιδιά…» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα γίνει διαδικτυακά και θα έχει διάρκεια 30 ωρών, δέκα  τρίωρες διαλέξεις με βάση το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Στόχοι  του σεμιναρίου είναι:

- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ψυχική υγείας, προσαρμογής των μαθητών και σχέσεων στο χώρο του σχολείου.

- η συζήτηση για ζητήματα που αφορούν στον ψυχισμό και διαπερνούν τις σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

- η ολιστική θεώρηση και κατανόηση διαστάσεων των ανθρωπίνων σχέσεων που διαπερνούν αναπόφευκτα τις σχέσεις και εμπειρίες που αφορούν στο σχολικό πλαίσιο.

Υπάρχει η δυνατότητα για συμμετοχή 150 εκπαιδευτικών και η κατανομή θα γίνει 50% σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 50% σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας. Σε περίπτωση συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων θα γίνει κλήρωση και από κάθε σχολείο θα επιλεγεί  ένας εκπαιδευτικός.

 Στους εκπαιδευτικούς θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν το 90% των διαλέξεων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/W8qR9d1cBn6usmPh6 έως την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 12:00.

Όσοι επιλεγούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. 

Με τιμή

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 

Κωνσταντίνος Καμπουράκης