10-02-2021 Υλικό Σεμιναρίου

 

  1η Διάλεξη (11 Νοεμβρίου 2020)   Συγκρούσεις Εφήβων – Γονέων  Παρουσίαση Βίντεο
  2η Διάλεξη (17 Δεκεμβρίου 2020)  Bullying - Επιθετικότητα. Εμείς και οι άλλοι…   Παρουσίαση Βίντεο
  3η Διάλεξη (14 Ιανουαρίου 2021)   Πρώιμες Σχέσεις - μοντέλα σχέσης. Προσεγγίζοντας το σχεσιακό ζητούμενο στη μάθηση  Παρουσίαση  Βίντεο
  4η Διάλεξη (04 Φεβρουαρίου 2021) Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα  Παρουσίαση    Βίντεο
  5η Διάλεξη (25 Φεβρουαρίου 2021) Παιδιά αντιμέτωπα με συνθήκες φτώχειας, κοινωνικής αποστέρησης, πολέμου και προσφυγιάς. Η εμπειρία από το ΚοΚεΨΥΠΕ Ιωαννίνων  Παρουσίαση Βίντεο
  6η Διάλεξη (18 Μαρτίου 2021) Η Μονάδα της Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση  Παρουσίαση 1, 2, 3 Βίντεο
  7η Διάλεξη (15 Απριλίου 2021) Η ικανότητα να λέμε όχι...
  8η Διάλεξη (13 Μαΐου 2021) Συζήτηση Περιστατικών 
  9η Διάλεξη (20 Μαϊου 2021)   Εφηβεία και covid19    
10η Διάλεξη (27 Μαϊου 2021) Κλείσιμο    

Πρόγραμμα Ομιλιών - Ομιλητών