19-06-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων- μαθητικών δράσεων

Προθεσμία :

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς δύνανται να υποβάλουν τα αιτήματά τους από Παρασκευή 16 Ιουνίου 12:00 έως και Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 12:00.