ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

2018-12-13 Κλήρωση για τον καθορισμό σειράς εκλογής στους ισοψηφίσαντες

            Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηπείρου, καθώς και στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, ορισμένοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό σταυρών προτίμησης:

            Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του Π.Δ. 1/2003, θα διενεργηθεί κλήρωση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στην οποία δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν, εφόσον το επιθυμούν.