ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

27-11-2019 Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Διαφορετικές Ταυτότητες - Ίδια Δικαιώματα: Παιδιά Πρόσφυγες σε ένα Σχολείο για Όλους»

afisa 400x200

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ) Ηπείρου - Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ), το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η UNICEF,  η INTERSOS Hellas και το SOLIDARITY NOW συνδιοργανώνουν διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων με θέμα:

«Διαφορετικές Ταυτότητες -  Ίδια Δικαιώματα:
Παιδιά Πρόσφυγες σε ένα Σχολείο για Όλους»

που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 17 (08:30 – 20:00) και 18 (08:30 – 14:00) Δεκεμβρίου 2019, στη Φρόντζου Πολιτεία.

Το διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται, κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Στους/στις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου (ΠΕ60, ΠΕ70 & εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) που διδάσκουν σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) και σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.). Οι Δ.Υ.Ε.Π. και οι Τ.Υ. δεν θα λειτουργήσουν τις ημέρες διεξαγωγής της διημερίδας, εφόσον οι εκπαιδευτικοί δηλώσουν συμμετοχή.

β) Στους/στις Διευθυντές/ντριες ή Υποδιευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου, όπου λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. και Τ.Υ.

γ) Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου (ΠΕ60, ΠΕ70 & εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) που στις τάξεις τους φοιτούν παιδιά πρόσφυγες, καθώς και σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης.

Οι σχολικές μονάδες από 3/θ και άνω, έχουν τη δυνατότητα με απόφαση του  Συλλόγου Διδασκόντων να επιλέξουν έναν εκπαιδευτικό - επιπλέον του εκπαιδευτικού της Τ.Υ. - ο οποίος θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

δ) Στους Σ.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ) Ηπείρου.

ε) Σε εκπαιδευτικούς ΜΚΟ και φοιτητές/τριες, προπτυχιακούς/κές και μεταπτυχιακούς/κές, που παρακολουθούν παραδόσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 32 ώρες και υλοποιείται ως εξής:

  1. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα δια ζώσης: 17 ώρες.
  2. Επιμορφωτικό πρόγραμμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας : 32 ώρες συνολικά.

Οι συμμετέχοντες/χουσες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή: α) είτε στο συνολικό επιμορφωτικό πρόγραμμα 32 ωρών - διά ζώσης διημερίδα και εξ αποστάσεως πλατφόρμα, β) είτε αποκλειστικά στη διά ζώσης διημερίδα 17 ωρών.

Οι θεματικές ενότητες του επιμορφωτικού προγράμματος, με έμφαση σε Βιωματικά Εργαστήρια, είναι:

- Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στο σχολείο και τη σχολική τάξη

-Διαπολιτισμική και Διγλωσσική Εκπαίδευση

-Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης-Ξένης Γλώσσας

-Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Υποστηρικτικοί Θεσμοί

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αναδείξει, με βιωματικό τρόπο, θέματα σχετικά με συμπεριληπτικές πρακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και να προτείνει τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με στόχο την εφαρμογή τους σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά σχολικά περιβάλλοντα.

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης 17 ή 32 ωρών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1ol78Pgc8HjcY8KoSt8nT08Rybw6pI6CI96kWUZJLrHM/edit

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ και του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

Η Πρόεδρος

Ευδοξία Σακελλαροπούλου

Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου