ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

05-01-2021 Διορισμός αιρετών μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια

Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. )

Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Διορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΠρωτοβάθμιαςΔιορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηπείρου

Διορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΔευτεροβάθμιαςΔιορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου

Διορισμός αιρετών μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠρωτοβάθμιαςΔιορισμός αιρετών μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηπείρου

Διορισμός αιρετών μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΔευτεροβάθμιαςΔιορισμός αιρετών μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου

Διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού ΕκπαιδευτικούΔιορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού ΕκπαιδευτικούΠροσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου