ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό των επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΕ (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και ΔΕ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου, όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης