04-11-2022 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αναβολή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση λόγω αναμενώμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.