24-01-2023 Νέα ημερομηνία ανάρτησης αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών σε Π.Σ. και ΠΕΙΣ

Μετά από ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών σε Π.Σ. και ΠΕΙΣ , θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.