Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών σε Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. _ΠΕΠΠΣ Ηπείρου 2023

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών σε Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. _ΠΕΠΠΣ Ηπείρου 2023

Υποψήφιοι για εξέταση στην Ξένη Γλώσσα

 

Από Παρασκευή 17/02/2023 και ώρα 00:05 έως Τρίτη 21/02/2023 και ώρα 14:00 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μοριοδότησης