1-11-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Άρτας και Πρέβεζας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ιωαννίνων