Ανακοινώσεις - Διευκρινίσεις

  • Για τις σχολικές μονάδες  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ΜΟΝΟ δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών στο Μαθητικό Συνέδριο .

    Απαραίτητη προϋπόθεση να στείλουν  βιντεοσκοπημένη την παρουσίασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

  • Το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  απευθύνεται  ΚΑΙ σε  μαθητές/τριες  Ε’ και Στ’  Δημοτικού.

    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ(ΠΕ70, ΠΕ06)των συγκεκριμένων τάξεων.