ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου

Την ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

            Ορίζουμε:

 1.  Πρόεδρο του συμβουλίου τον κ. Ντούτση Δημήτρη του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
 1. Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος τον κ. Κωσταδήμα Ευάγγελο του Σωτηρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 1. Τακτικό μέλος την κ. Χριστοφορίδου Καλυψώ του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτριά της την κ. Ατματζίδου Άννα του Θεοχάρη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας.
 1. Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Χαρίση Ιωάννα του Στεφάνου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Μαγαζιώτου Φωτεινή του Χρήστου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων.
 1.  Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Θεοδωρίδη Χριστίνη του Ιωάννη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

            Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ε.Β.Π., στις συνεδριάσεις θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013, η κ. Κωσταδήμα Αθανασία του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με οργανική στο Ειδικό Δ.Σ. ΣΑΠ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Μπίρμπου Ελένη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με οργανική στο 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ιωαννίνων.

            Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κοντοδήμου Αγγελική του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Λεοντάρη Μαρία του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των τακτικών και αιρετών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

 • ΜΑΡΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊστάμενη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου
 • ΨΗΜΜΕΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
 • ΚΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΓΚΑΤΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
 • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, αιρετή εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
 • ΣΚΕΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΚΥΡΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΟΛΕΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, Προϊσταμένη του τμήματος Α' Διοικητικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηπείρου

Τη ανασυγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

 

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Καμπουράκη Κωνσταντίνο του Μάρκου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 2. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ80, Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, με αναπληρώτριά του την κ. Ρούμκου Ελένη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Χαμπηλομάτη – Αθανασέλου Παρασκευή του Ηλία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ Κωσταδήμα Ευάγγελο του Σωτηρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπόζιο Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83, του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λαζοκίτσιο Παναγιώτη του Παύλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01  του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσάπες Πέτρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ78, του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά του την κ. Δέτσικα Μαρία του Μενελάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, του ΠΥΣΔΕ Άρτας.

    Στις περιπτώσεις που στο ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

            Α) Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στην «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων, (τηλ. γραφ. 210-5238148, κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια» Ν. Ιωαννίνων (κιν. 6944643834).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» Ν. Ιωαννίνων, (κιν. 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέκο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» (κιν. 6944647029).

            Β) Για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο Σ.Ι.Σ.,  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΙΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ. 2107651522).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665).

           

            Ως Γραμματέα του συμβουλίου προτείνουμε την κ. Γιάννενα Θηρεσία του Δημητρίου-Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 09 του ΓΕ.Λ Ελεούσας Ιωαννίνων, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε. Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου ως εξής:

1. Καμπουράκης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την

Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70

2. Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον

Σιούλα Γεώργιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

3. Μότσιος Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την

Μπέση Μαρίνα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.

4. Καυκιάς Βύρωνας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Παλπάνη Στέργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

5. Γεώργος Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Αλεξίου Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Ξαξίρη Λουκιανό, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια»

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη - Οικονόμου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον

Γούλα Αλέκο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου». Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Καψάλης Χρήστος, («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα) με αναπληρωτή του τον

Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, (Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., Παύλου Μελά 29, Καρέας)

5. Σιούλας Γεώργιος, («ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ραψίστα Ανατολής, Ιωάννινα) με αναπληρωτή του τον

Μπολονέζο Κωνσταντίνο («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Γιάννενα Θηρεσία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.