Εκδήλωση στο πλαίσιο των Erasmus Days 2023-2024

Αφίσσα 1   

     Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023 στην άιθουσα «Δημητρίου Χατζή» στα Ιωάννινα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Ηπείρου

     διοργανώνει εκδήλωση  στο πλαίσιο των Erasmus Days 2023-2024,

     κατά την οποία σχολεία αρμοδιότητάς της θα παρουσιάσουν αποτελέσματα και καλές πρακτικές έργων Erasmus,

     που ήδη έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. 

 

1

2