16-01-2024 Ημερίδα Ενημέρωσης: Πρόσκληση Erasmus+ 2024 Τομείς Σχολικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις και το padlet της ημερίδας:

           Γκόλας Δημήτριος, Επικεφαλής του Europe Direct Ηπείρου

           Γουβέλη Εύχαρις, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

           Καραθεοδώρου Κατερίνα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ1 - Σχολική Εκπαίδευση

         Λέφα Ισμήνη, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ1 - Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

           Τσαλδάρης Θανάσης, Υπεύθυνος Σχεδίων ΚΑ2 - Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση