25-08-2021 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των κενών θέσεων σε Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου για το σχολικό έτος 2021-2022

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ανά σχολείο:

Μετά από ενημέρωση της ΔΕΠΠΣ οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποκλείονται από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις εκπαιδευτικών για το 1ο  Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας και το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σήμερα, 25 Αυγούστου 2021.