Επαγγελματική Εκπαίδευση

05-03-2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23.

 (ΠΡΑΞΗ 5/5-3-2018 ΠΥΣΕΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

Τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό MIS 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2010, για τις σχολικές μονάδες της με αρ. Φ25α/20871/Δ4/07-02-2018 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 478/Β΄) για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23

ΕΠΑ.Λ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΑ.Λ.  ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

1

1Ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

( 8 ώρες)

-          6Ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

          ( 7 ώρες)

-          1Ο ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

           (4 ώρες)

-          1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

           (6 ώρες)

ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

1

3Ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(6 ώρες)

-          2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

           (10 ώρες)

-          ΕΠΑΛ ΒΡΟΣΙΝΑΣ

           (4 ώρες)

-          1Ο ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

           (5 ώρες)

ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

1

1Ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ

(10 ώρες)

-          1Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ

           (6 ώρες)

-          1Ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

           (5 ώρες)

-          ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

           (4 ώρες)

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

1

1Ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

(11 ώρες)

-          1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

           (4 ώρες)

-          1Ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

           (5 ώρες)

-          ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

           (5 ώρες)