ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΠΕ

ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας

 • Κατηγορία: ΠΥΣΠΕ

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Πρέβεζας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α. 1) Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Σαράφογλου Γεώργιο του Χρυσοστόμου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλατζίδη Παύλο του Ανέστη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 8ο Δ. Σ. Πρέβεζας, και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

2) Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Ρώσσο Πέτρο του Θωμά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 3ο Δ. Σ. Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαδάτο Παναγιώτη του Τιμόθεου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 2ο Δ. Σ. Πρέβεζας και Διευθυντή στο 7ο Δ. Σ. Πρέβεζας.

3) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Μπολοβίνου Ελένη του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο 13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Τσόγκα Ελένη, του Ευαγγέλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δ. Σ. Παντοκράτορα Πρέβεζας.

4). Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Πρέβεζας την κ. Τσουμελέκα Αλεξάνδρα του Ανδρέα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Μύτικα, με αναπληρωτή της τον κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο του Θωμά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δ. Σ. Πρέβεζας.

5). Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Πρέβεζας τον κ. Φιλιππούση Ματθαίο του Μάριου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 με οργανική θέση στο 2ο Δ. Σ. Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Πάσχο Μιχαήλ του Θεοδώρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Πρέβεζας.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

            1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν. 6944643834).

           2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ (2105230819) και τηλ. κιν. 6944647029), με αναπληρώτριά του την κ. Ευγενία Κωστούση, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (κιν. 6976288732 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ 210-5230819)

  Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ, Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα (τηλ.: 2651085175, fax: 2651085174), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΠΥΣΠΕ Ν. Ιωαννίνων

 • Κατηγορία: ΠΥΣΠΕ

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως εξής:

Α. Ορίζουμε:

 • Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κωστανάσιο Λάζαρο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 3ο Δ. Σ. Ανατολής Ιωαννίνων, Αναπληρωτή Διευθυντή της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Τζαχρήστα Δημήτριο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 11ο Δ.Σ. Ιωαννίνων.
 • Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κωλέτση Ελένη του Ευαγγέλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων και Διευθύντρια στο Δ.Σ. Σταυρακίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Πιπερίδη Πέτρο του Κωνσταντίνου εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70., με οργανική θέση στο 9ο Δ.Σ. Ιωαννίνων και Διευθυντή στο 2ο   Δ.Σ. Κόνιτσας Ιωαννίνων.
 • Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Θεοδώρου Ευάγγελο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στο 1ο Δ. Σ. Περάματος Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Κυριαζή Ιωάννη  του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στο  1ο  Δ.Σ Ανατολής  Ιωαννίνων.
 • Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Ιωαννίνων τον κ. Στουγιάννο Χρήστο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Νάτσια Ελευθερία του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο 3ο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας.
 • Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Ιωαννίνων τον κ. Λιόντο Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 06, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Παρακαλάμου, με αναπληρώτριά του την κ. Κοκκινέλη Κυριακή του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΣΑΠ Ιωαννίνων.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 να  μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι  εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Κουρουτός Μιχάλης, καθηγητής κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων  (τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ.: 210-5238148, κιν.: 6945807374), με αναπληρώτριά του την κ. Τσιούρη Ελένη, καθηγήτρια κλ. ΠΕ06, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «ΓΕΝΕΣΙΣ» (τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ.: 210-5238148, τηλ. κιν: 6944411097).

   2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη – Οικονόμου» (κιν.: 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ.γρ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819, κιν.: 6944647029)

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Σιούλας Γεώργιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ, Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα (τηλ.: 2651085175, fax: 2651085174), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Καψάλης Χρήστος, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Μπριάκου Δήμητρα του Σπυρίδωνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Γκουγιάννου Όλγα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΠΥΣΠΕ Ν. Άρτας

 • Κατηγορία: ΠΥΣΠΕ
 1. Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Άρτας ως εξής:

  Ορίζουμε: Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Γκόρο Λεωνίδα του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 8ο Δ. Σ. Άρτας και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Φίλου Βένα του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 8ο Δ. Σ. Άρτας και Διευθύντρια στο 6ο Δ. Σ. Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Μαργώνη Γεώργιο του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 1ο Δ. Σ. Άρτας.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Αλέξη Καλλιόπη του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δ. Σ. Καλοβάτου, με αναπληρώτριά της την κ. Κοντογιάννη Μαρίνα του Λάμπρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο 5ο Νηπιαγωγείο Άρτας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Άρτας τoν κ. Βάσιο Φώτιο του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δ. Σ. Κωστακιών Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Λάμπρου Ελευθερία του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 4ου Δ. Σ. Άρτας
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Άρτας τον κ. Γεώργο Χρήστο του Φωτίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δ.Σ. Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλαιοδήμο Γεώργιο του Σοφοκλή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 2ο Δ.Σ. Άρτας.

  Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

   

  1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (κιν. 6945807374) με αναπληρωτή του τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ).

  2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, Καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 και τηλ. κιν. 6944647029), με αναπληρώτριά του την κ. Ευγενία Κωστούση, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (τηλ. κιν. 6976288732 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:210-5230819).

  Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

  1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ, Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα (τηλ.: 2651085175, fax: 2651085174), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

   2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

   

   Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κεραμίδα Γεωργία του Αθανασίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του 2/θ Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου με βαθμό Α', που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζήκο Δημήτριο του Χρήστου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

ΠΥΣΠΕ Ν. Θεσπρωτίας

 • Κατηγορία: ΠΥΣΠΕ

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Θεσπρωτίας ως εξής:

. Ορίζουμε:Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Μπέση Μαρίνα του Παναγιώτη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με αναπληρωτή της την κ. Κούρτη Συλβάνα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Σκανδάλου Γαρδικίου, και Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Σακαρέλη Δονάτο του Στυλιανού, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση και Διευθυντή στο3ο' Δ. Σ. Ηγουμενίτσας, με αναπληρώτριά του την κ. Κωστάρη Αμαλία του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 3ο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας και Διευθύντρια στο Δ.Σ. Πλαταριάς.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Παπαδημητρίου Σταματία του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση και προϊσταμένη στο Νηπιαγωγείο Λαδοχωρίου, με αναπληρωτή της τον κ. Νικολάου Μάρκο του Χαριλάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 11, με οργανική θέση στο Δ. Σ. Γραικοχωρίου και Υπεύθυνο Λειτουργίας στο ΚΠΕ Πραμάντων.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Θεσπρωτίας τον κ. Τσόδουλο Κυριάκο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 1ο Δ. Σ. Παραμυθιάς με αναπληρωτή του τον κ. Χειμώνα Γεώργιο του Αποστόλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο δ.Σ. Νεράιδας.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Θεσπρωτίας τον κ. Χριστοφίδη Δημήτριο του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 3ο Δ. Σ. Ηγουμενίτσας, με αναπληρωτριά του την κ. Κόκορη Δέσποινα του Στυλιανού, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

       1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων, (κιν. 6945807374.), με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Σωτηρίου, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη - Οικονόμου» (κιν. 6948804180).

       2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 και κιν. 6944647029), με αναπληρωτή της του κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», κιν. 6944643834.

 

  Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ, Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα (τηλ.: 2651085175, fax: 2651085174), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

 

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Φερεντίνου Βασιλική του Λάμπρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο ΠΥΣΠΕ Ν. Δ. Αττικής, αποσπασμένη στη Δ/νση Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά της την κ. Ράπτη Παναγιώτα του Σωτηρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ΙΔΑΧ), Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.