Δελτία Τύπου ΠΕΔΙΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Δελτία Τύπου ΠΕΔΙΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τίτλος
09-09-2022 Μήνυμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023
07-09-2022 Αποχαιρετιστήρια επιστολή του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου – Κων/νου Καμπουράκη
08-08-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
27-07-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας και τακτικού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων
19-04-2022 Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
19-04-2022 Πρόσκληση για απόσπαση διοικητικών στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
07-12-2021 Οριστικός πίνακας Υπευθύνων Μαθητείας ΔΔΕ Ηπείρου
07-12-2021 Οριστικός πίνακας Συντονιστή Μαθητείας ΠΔΕ Ηπείρου
14-10-2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
30-09-2021 Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Α