ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας

 • Γράφτηκε από τον/την Super User

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Πρέβεζας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κα Μπενετάτου Σοφία του Άγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Νάστο Αναστάσιο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 1ου Γ/σίου Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ Σμπόνια Νικόλαο του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, Διευθυντή του Γ/σίου Καναλακίου
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κοτζαμουράτογλου Γεώργιο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 83, Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Φίντζο Γεώργιο του Γεράσιμου, κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο Γ/σιο Θεσπρωτικού.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Κάλλη Θεόδωρο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο 1ο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Αναστασιάδη Περικλή του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 1ο Γ/σιο Φιλιππιάδας.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Σαμωνά Κωνσταντίνο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 3ο Γ/σιο Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο Γ/σιο Καναλακίου.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Σόφη Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ.Δ.Ε.  Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Παπαδιώτη Δήμητρα του Λάμπρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.

 

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων

 • Γράφτηκε από τον/την Super User

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Ιωαννίνων ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

 1.  Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κωσταδήμα Ευάγγελο του Σωτηρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83 και Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
 2.  Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Λαζάκη Φίλιππο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Καμπέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 10ου Γ/σίου Ιωαννίνων.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 02, Διευθύντρια του Γυμνασίου Σταυρακίου, με αναπληρώτριά της την κ. Θεοδώρου Ελένη του Σάββα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Δολιανών.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου των εκπ/κών της Δ.Ε Ιωαννίνων τον κ. Ζέρβα Ευάγγελο του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του την κ. Σταμάτη Ελένη του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 4Ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου των εκπ/κών της Δ.Ε Ιωαννίνων τον κ. Σιχλιμίρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Κόνιτσας, με αναπληρωτή του τον κ. Μιχάλη Στέφανο του Πέτρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, με οργανική θέση στο 3ο Γ/σιο Ιωαννίνων.

            Στις περιπτώσεις που στο ΠΥΣΔΕ συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

Β.  Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων , με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Σωτηρίου, δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη - Οικονόμου».

2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» .

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη,  «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ»,. Διονύσου 4, Σταυράκι,  Ιωάννινα  με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας .

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Οικονόμου Σίλια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ–ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», Καρδαμίτσια 45500, Ιωάννινα , με αναπληρωτή της τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα.

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Σκούρτη Δημήτριο του Αναστασίου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΠΥΣΔΕ Ν. Άρτας

 • Γράφτηκε από τον/την Super User

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Άρτας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Χαμπηλομάτη – Αθανασέλου Παρασκευή του Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζαχαρέλο Ιωάννη του Ευστρατίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 και Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Μπόνιου Αικατερίνη του Χρυσοστόμου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΛ Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζιώρη Ανθούλα του Αχιλλέα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Δ/ντρια του Μουσικού Σχολείου Άρτας.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γιούργα Γεώργιο του Άγγελου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του ΓΕΛ Ανέζας, με αναπληρωτή του τον κ. Καψάλα Νικόλαο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ Άρτας.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Άρτας τον κ. Βασιλείου Παύλο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο ΓΕ.Λ. Παναγιάς Διασέλλου, με αναπληρώτριά του την κ. Γώγου Κωνσταντινιά του Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Δ/ντρια του ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε . Άρτας τον κ. Βαρβάρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με προσωρινή τοποθέτηση στο Γ/σιο Φιλοθέης, με αναπληρωτή του τον κ. Ασπρούδη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.05, με προσωρινή τοποθέτηση στο 5ο Γ/σιο Άρτας.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Δώδου Σοφία του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Διοικητικού με βαθμό Α΄, της Δ.Δ.Ε. Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Μπεκρή Γεώργιο του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ81, αποσπασμένο στη Δ.Δ.Ε. Άρτας.       

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΠΥΣΔΕ Ν.Θεσπρωτίας

 • Γράφτηκε από τον/την Super User

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Θεσπρωτίας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κοτσίνα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρωτή του τον κ. Πασχοδήμα Γεώργιο του Θεοδώρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Γκότοβου Δήμητρα του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, Διευθύντρια του ΓΕΛ Φιλιατών, με αναπληρώτριά της την κ. Δεβλέτογλου Μαριάνα του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ06, Διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούτη Λάμπρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 01, Διευθυντή του Γ/σίου Πλαταριάς, με αναπληρωτή του τον κ. Μητσιώνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, Διευθυντή του 3ου Γ/σίου Ηγουμενίτσας.
 4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Δ.Ε. Θεσπρωτίας τον. κ. Γεωργίου Ιωάννη του Χαρίση, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο Γ/σιο Νέας Σελεύκειας, με αναπληρωτή του τον κ. Μπάλα Ευθύμιο του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, στο  Γυμνάσιο Παραμυθιάς.
 5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Δ.Ε. Θεσπρωτίας τον κ. Μπλιώνα Βασίλειο του Στεφάνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, στο ΓΕΛ Παραμυθιάς, με αναπληρωτή του τον κ. Μέτση Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86 ,  στο 1Ο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς.

            Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Γρηγορίου Σπυρίδωνα του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προϊσταμένου του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά του την κ. Σακαρέλη Ελπινίκη του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού της Δ. Δ.Ε. Θεσπρωτίας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.